Den som gör karriär har antagligen noga uppsikt över arbetsmarknadens krav och över vad som krävs för att avancera inom den specialitet som man har. Vad som krävs är förstås först och främst hårt arbete men det finns också en hel del standardiserade krav för vidare avancemang inom de flesta yrken.

Det kan trots denna vaksamhet hända att karriären går i stå. Det första tecknet kan vara att man inte fick den där högre positionen som man trodde man skulle få. Om man vill ha kvar sin karriär efter att något sådant inträffat gäller det att vara riktigt alert för om man inte agerar snabbt kan det hända att man hamnar på efterkälken för gått.

Vilken kompetens är det som efterfrågas på arbetsmarknaden

Det som är viktigt när du försöker få fart på din karriär igen är att du söker efter ny kompetens som är relevant inte bara idag utan som också kommer att vara det under de närmaste åren eller årtiondet framöver. Om så inte är fallet riskerar dina ansträngningar med att vidareutbilda dig att bli förgäves.

Tänk på följande när du väljer utbildning

När du väl bestämt dig för att göra slag i saken och vidareutbilda dig gäller det att ha några saker i åtanke:

  • Den institution som du söker dig till bör inte bara leverera kunskaper utan även ha ett varumärke som är välkänt på arbetsmarknaden
  • Du bör planera din utbildning på ett sätt som gör att du faktiskt kan slutföra den
  • Om möjligt bör du behålla din anställning under tiden du vidareutbildar dig

Det finns bra lån för att finansiera en vidareutbildning

Det finns väldigt smarta smslån som du kan ta för att finansiera en vidareutbildning. De är lätta att söka, lätta att få och det finns bra tjänster för att jämföra olika låneerbjudanden med varandra.

0 Comments

Leave a Comment