Det är knappast något nytt i att medarbetare som trivs på sin arbetsplats, arbetar effektivare, är mera lojala samt har färre sjukdagar. Men vilka faktorer som har betydning för den enskilda individen kan förstås variera. Därför kan man med fördel fråga medarbetarna, exempelvis vid årliga medarbetarsamtal, vad som får just dem att trivas på en arbetsplats. Att använda pengar eller arbetstimmar på trivsel, såväl den enskildes, som medarbetargruppens, kan ofta vara en klok investering.

Positiva faktorer

Man trivs när man gör saker som gör en glad, och eller känns meningsfulla. Positiva faktorer för att trivas kan vara att medarbetaren upplever att man har inflytelse över sitt arbete. Det handlar även om att man har möjlighet till sociala relationer med sina medarbetare, och att man känner sig värdesatt. För att medarbetaren skall känna att man har den rätta inflytelse över sitt arbete, så behöver medarbetaren tas med på råd när det skall fattas beslutningar som vidrör just dennes område. Därutöver är det viktigt att medarbetaren har tillgång till rätt information och insikt i processer som vidrör arbetet.

Att känna sig värdesatt

Det viktigaste för att en medarbetare skall känna sig värdesatt, är naturlig omsorg. Det kan t.ex. handla att man rosar medarbetaren när denne presterat ett gott stycke arbete, eller att man intresserar sig för medarbetarens hälsa och familjesituation. Men det kan också vara med till att man känner sig värdesatt, att sådant som kaffe och te på kontoret har en god kvalitet. Om man erbjuder kaffe och dryckesvaror till sina anställda, såsom många gör, så bör det inte vara det billigaste kaffet eller dryckerna på marknaden. Genom att exempelvis ha en kaffemaskin med god kvalitet och många funktioner, och med kvalitetsbönor att brygga på, så känner man som arbetstagare att ens vardag betyder något för företaget. Kaffe och dryckesvaror är bara ett litet exempel, men det handlar helt enkelt om att de fysiska rammarna på individens arbetsplats inte känns som underprioriterat och lågbudget. Detta exempelvis jämfört med kollegor och chefers arbetsplats.

0 Comments

Leave a Comment